CANVIS EN EL MEDI FÍSIC I EVOLUCIÓ URBANA

Els grans noms de la història contemporània local: Belluga, Larramendi i Mira.

El darrer tram del riu Segura és un espai natural de canvis constants. Al llarg de milers d’anys s’ha passat d’un estuari, d’aigua salada, amb una línia de costa situada molt més terra endins, a una marjal on l’aigua dolça i salada es barregen. Aquests canvis han afectat la configuració del sistema dunar existent a la franja litoral, a les dues riberes del riu.

L’acció de l’home ha transformat el paisatge. Aquest procés començà en època romana. Es desenvolupà, però, en època islàmica. La dessecació d’aquesta marjal, però, ideada pel Cardenal Belluga al segle XVIII, féu que aquest espai albuferenc esdevinguera agrícola.

Canvis en el medi físic i evolució urbana

Tots els drets d’autor i copyright reservats © Museu Enginyer Mira

Cambio de ubicación del casco urbano

Els terratrèmols de 1829 suposaren el canvi d’emplaçament del casc urbà de Guardamar.

L’enginyer José Agustín de Larramendi dissenyà un nou traçat urbanístic neoclàssic. Trià el vessant on se situa ara la vila. Ocupà, així, la franja costanera, tot rebutjant la vila medieval murada en alt. El que no pogué preveure és que el poble de nova planta es veuria amenaçat pels canvis mediambientals deguts a l’acció humana.

Així, el projecte de repoblació de les dunes dissenyat per Francisco Mira fou una acció correctora del medi que lliurà Guardamar d’una destrucció imminent.

Objects personals de l'Enginyer Francisco Mira

1. Bossa de viatge i utensilis d’higiene

2. Biblioteca personal Enginyer Mira

3. Llibre de la repoblació forestal

4. Màquina d’escriure portàtil

5. Joc de tinter i secant

6. Botes, bastó, paraigua i corretja de cuir per a pistola i per a matxet

SALA 4

Tots els drets d’autor i copyright reservats © Museu Enginyer Mira

 AUDIOGUÍA – SALA 4